LOGO-BIO s.r.o.
Ambulancia klinickej logopédie

Sme ambulancie poskytujúce komplexnú klinicko-logopedickú intervenciu v oblasti klinicko-logopedickej diagnostiky, liečby a poradenstva všetkých druhov narušenej komunikačnej schopnosti. Zameriavame sa na ranú intervenciu detí s potencionálnym alebo identifikovaným rizikom vývinu reči. Užšie sa špecializujeme na symptomatické poruchy reči – sluchové postihnutia, pervazívne vývinové poruchy, kognitívne zaostávanie. Poskytujeme klinicko-logopedickú diagnostiku a liečbu pacientom so syndrómovými ochoreniami. Komplexnú zdravotnú starostlivosť poskytujeme od narodenia.

Mobirise
PhDr. Daniela Bittera
Klinický logopéd, odborný garant
Mobirise
Mgr. Katarína Filinová
Logopéd
Mobirise
Mgr. Dominika Zimányiová 
Logopéd
Mobirise
Mgr. Alžbeta Šimovičová
Logopéd

This page was made with Mobirise