LOGO-BIO s.r.o 

Sme dve ambulancie poskytujúce komplexnú klinicko-logopedickú intervenciu v oblasti klinicko-logopedickej diagnostiky, liečby a poradenstva všetkých druhov narušenej komunikačnej schopnosti. Zameriavame sa na ranú intervenciu detí s potencionálnym alebo identifikovaným rizikom vývinu reči. Užšie sa špecializujeme na symptomatické poruchy reči – sluchové postihnutia, pervazívne vývinové poruchy, kognitívne zaostávanie. Poskytujeme klinicko-logopedickú diagnostiku a liečbu pacientom so syndrómovými ochoreniami. Komplexnú zdravotnú starostlivosť poskytujeme od narodenia.


Ambulancia má zmluvy so zdravotnými poisťovňami

This website was created with Mobirise